Dezinfekce a úprava pH automaticky

Něco teorie

Standardní výbavou každého bazénu je filtrační okruh s dostatečně výkonným samonasávacím čerpadlem a filtrem, nejčastěji pískovým. Tato sestava zajistí zachycení mechanických nečistot, které se při provozu pravidelně dostávají do bazénové vody. Pouze mechanická filtrace ovšem není pro udržení požadované kvality bazénové vody dostačující, v závislosti na míře znečistění je nutno bazénovou vodu rovněž dezinfikovat a současně je nutno sledovat a upravovat hodnotu pH.
Nejběžnější způsob dezinfekce bazénové vody využívá stabilizovaných chlorových tablet, které se umísťují do skimmeru nebo do hladinového plováku. V tomto případě musí uživatel kontrolovat rozpouštění tablet a sledovat obsah volného chloru ve vodě. Pravidelně je ale nutné kontrolovat také hodnotu pH, která by se měla pohybovat v rozpětí 7,0 - 7,4. V naprosté většině případů má bazénová voda při chlorové úpravě tendenci ke zvyšování pH, které je pak nutno upravovat pomocí dávkování přípravku pro snížení pH.
V posledních letech zaznamenaly značné rozšíření systémy automatické úpravy vody:
  • dezinfekce pracující na principu elektrolýzy slané vody
  • dávkování tekuté dezinfekce peristaltickým čerpadlem
  • dávkování tekutého prostředku pro snížení pH vody peristaltickým čerpadlem
  • ... a jejich kombinace
Elektrolýza slané vody (dezinfekce)
Nadávkováním předepsaného množství soli (cca 4 kg/ m3) se v bazénu vytvoří mírně slaný roztok (0,4 %, tj. cca osmkrát méně než je slanost mořské vody), ze kterého se při průtoku přes elektrolytické zařízení uvolňuje aktivní chlor. Při dezinfekci dochází k oxidaci, volný chlor se zpětně váže na NaCl a celý proces opakovaně pokračuje. Výhod je celá řada: od automatického řízení celého procesu, přes prakticky nulové provozní náklady až po výrazně pozitivní účinky mírně slané vody pro osoby s citlivou pokožkou.

Dávkování tekutého prostředku (pH nebo dezinfekce)
Ať se jedná o dávkování tekutého prostředku pro snížení pH bazénové vody nebo dávkování tekuté dezinfekce (většinou tekutý chlor), tak vždy se tak děje pomocí peristaltických čerpadel. Ty dávkují potřebné množství přípravku z kanystru do potrubí bazénové technologie.

Výše uvedenou elektrolýzu slané bazénové vody zajistí například tzv. solonizační jednotky. Produkce aktivního chloru závisí na nastaveném výkonu solonizační jednotky (stupnice 0 – 10) a jeho celkové vyrobené množství je také ovlivněno dobou provozu (zařízení se spouští pouze, když běží filtrační čerpadlo). Uživatel tedy musí průběžně provádět kontrolní měření hodnoty volného Cl pomocí testeru a v případě potřeby nastavení solonizační jednotky korigovat.

Pro ještě větší uživatelský komfort nabízíme automatická zařízení, která pomocí sond (pH a ORP) neustále sledují kvalitu bazénové vody a zcela automaticky spouští či vypínají solonizační jednotku nebo dávkují tekutý pH/dezinfekční prostředek.

Tyto automatická zařízení tedy sledují jak pH tak čistotu vody a kompletně tak přebírají starost o kvalitu bazénové vody. Pro uživatele už zbývá jen koupání.

Více o dezinfekci bazénové vody v článku pana Ing. Houžvičky zde: Chlor ano či ne

Zvolte si úroveň automatu

  • pH automat - automaticky hlídá a dávkuje roztok pro udržení stanovené hodnoty pH
  • Cl – tvoří dezinfekci elektrolýzou slané vody, množství řídí uživatel
  • Cl automat - automaticky hlídá a dávkuje dezinfekci
  • pH + Cl - automaticky řídí pH vody, ale množství dezinfekce řídí uživatel
  • pH + Cl automat - automatická kontrola a řízení jak pH, tak dezinfekce

Sestavení pro vás optimální varianty řízení údržby vody nás neváhejte kontaktovat. Variant je opravdu hodně a rádi vám s výběrem poradíme.

Automatická úprava pH

úprava ph vody zařízením mini-ph Rozhodnete-li se pouze pro zařízení, které vám pohlídá a upraví hodnotu pH vody, pak vám postačí zařízení, které měří sondou hodnotu pH a pomocí peristaltického čerpadla dávkuje patřičné množství tekutiny pro vyrovnání pH.
Naprostá většina bazénů má tendenci pH vody zvyšovat, proto se používá prakticky jen zařízení pro snižování pH vody v bazénu.
Takové zařízení je například na obrázku Mini pH NPS od firmy Pool-technologie.

úprava ph vody zařízením justph

Orientační schéma zapojení zařízení do systému filtrace bazénové vody.

Automatické regulátory pH

Model Výrobce Cena
MINI pH NPS Pool Technologie - Francie E-SHOP
Desinfekce elektrolýzou slané vody

Solonizační jednotka Minisalt Nabízíme kvalitní solonizační jednotky francouzského výrobce Pool Technologie, které se vyznačují líbivým designem, jednoduchým ovládáním a bezproblémovým provozem, například Minisalt.

Hodnotu množství produkce sanitačního činidla si zákazník řídí sám v rozmezí stupnice 0 - 10.

Elektroda minisalt Průtokovou lineární celu je možno snadno integrovat do filtračního okruhu, průhledné tělo umožní snadnou kontrolu elektrod. Tato lineární cela odolá tlaku až 3 bary. Nově lze u přístrojů nastavit doba reverze. Ovládací jednotka se připojuje přímo na bazénový rozvaděč tak, aby byl její provoz sladěn se spínáním bazénového čerpadla.

Solonizační jednotka Minisalt

Orientační schéma zapojení zařízení Minisalt do systému filtrace bazénové vody.

Solonizační jednotky

Typ Objem vody Výrobce Cena
ZELIA ZLT 25 30 m3 CCEI E-SHOP
ZELIA ZLT 50 40 m3 CCEI E-SHOP
Minisalt NPS 4/20 15 m3 Pool Technologie E-SHOP
Minisalt NPS 8/40 30 m3 Pool Technologie E-SHOP
Minisalt NPS 12/60 60 m3 Pool Technologie E-SHOP
Automatická regulace dezinfekce

Automatická regulace dezinfekce Například automatické regulace Rx PoolEasy od firmy Avady Pool měří pomocí ORP sondy hodnotu Redox potenciálu bazénové vody. Tato hodnota indikuje úroveň skutečné sanitace, tj. měrnou jednotkou v tomto případě není hodnota volného chloru. Tímto způsobem je možno přesněji regulovat produkci sanitačního prostředku v závislosti na užívání bazénu a míře znečistění. Zařízení dávkuje tekuté sanitační činidlo.

Automatická regulace RX

Orientační schéma zapojení zařízení měřící ORP a dávkování tekuté dezinfekce do systému filtrace bazénové vody.

Automatická regulace Rx

Model Výrobce Cena
Rx PoolEasy Avady Pool -
Kombinace automatického řízení pH a ručního nastavení produkce Cl

Také oblíbená varianta úpravy bazénové vody. Jedná se o kombinaci zařízení pro automatické měření a regulaci pH vody, takže o pH vody se nestaráte. K tomu je zapojena nezávisle solonizační jednotka, která produkuje elektrolýzou slané vody Vámi nastavené množství dezinfekce.
Viz záložky pH a Cl

Plně automatická regulace

Automatická dezinfekce bazénové vody Automatické zařízení, které disponuje jak sondou pH, tak sondou ORP, má peristaltické čerpadlo, které při vysoké hodnotě pH začne dávkovat prostředek na jeho snížení z připojeného kanystru. Automaticky také řídí buďto solonizační jednotku nebo samo dávkuje tekutý dezinfekční prostředek.
Všechny potřebné informace jsou zobrazeny na displeji, nastavení je jednoduché a péče o bazénovou vodu je v tomto případě pro uživatele velmi pohodlná.

Automatická dezinfekce bazénové vody

Schéma zapojení zařízení JustRegul DUO nebo PROpilot pH a Rx, které řídí solonizační zařízení Minisalt, vše zapojeno do systému filtrace bazénové vody.

Automatická dezinfekce bazénové vody

Schéma zapojení zařízení Aseko Asin Aqua do systému filtrace bazénové vody.

Plně automatické regulace

Model Typ regulace Výrobce Cena
PROpilot pH a Rx dávkuje pH, řídí solonizátor Avady Pool - Francie E-SHOP
ASIN Aqua Redox dávkuje pH, dávkuje Cl ASEKO - ČR E-SHOP