Dezinfekce a úprava pH automaticky

Něco teorie

Standardní výbavou každého bazénu je filtrační okruh s dostatečně výkonným samonasávacím čerpadlem a filtrem, nejčastěji pískovým. Tato sestava zajistí zachycení mechanických nečistot, které se při provozu pravidelně dostávají do bazénové vody. Pouze mechanická filtrace ovšem není pro udržení požadované kvality bazénové vody dostačující, v závislosti na míře znečistění je nutno bazénovou vodu rovněž dezinfikovat a současně je nutno sledovat a upravovat hodnotu pH.
Nejběžnější způsob dezinfekce bazénové vody využívá stabilizovaných chlorových tablet, které se umísťují do skimmeru nebo do hladinového plováku. V tomto případě musí uživatel kontrolovat rozpouštění tablet a sledovat obsah volného chloru ve vodě. Pravidelně je ale nutné kontrolovat také hodnotu pH, která by se měla pohybovat v rozpětí 7,0 - 7,4. V naprosté většině případů má bazénová voda při chlorové úpravě tendenci ke zvyšování pH, které je pak nutno upravovat pomocí dávkování přípravku pro snížení pH.
V posledních letech zaznamenaly značné rozšíření systémy automatické dezinfekce, které pracují na principu elektrolýzy bazénové vody. Nadávkováním předepsaného množství soli (cca 4 kg/ m3) se v bazénu vytvoří mírně slaný roztok (0,4 %, tj. cca osmkrát méně než je slanost mořské vody), ze kterého se při průtoku přes elektrolytické zařízení uvolňuje aktivní chlor. Při dezinfekci dochází k oxidaci, volný chlor se zpětně váže na NaCl a celý proces opakovaně pokračuje. Výhod je celá řada: od automatického řízení celého procesu, přes prakticky nulové provozní náklady až po výrazně pozitivní účinky mírně slané vody pro osoby s citlivou pokožkou.

Více o dezinfekci bazénové vody v článku pana Ing. Houžvičky zde: Chlor ano či ne

Výše uvedenou úpravu bazénové vody zajistí například tzv. solonizační jednotky. Produkce aktivního chloru závisí na nastaveném výkonu solonizační jednotky (stupnice 0 – 10) a jeho celkové vyrobené množství je také ovlivněno dobou provozu (zařízení se spouští pouze, když běží filtrační čerpadlo). Uživatel tedy musí průběžně provádět kontrolní měření hodnoty volného Cl pomocí testeru a v případě potřeby nastavení solonizační jednotky korigovat.

Pro ještě větší uživatelský komfort nabízíme zařízení Just Regul, které neustále sleduje úroveň sanitace bazénové vody měřením tzv. Redox potenciálu a zcela automaticky spouští či vypíná solonizační jednotku.

V kombinaci s pH sondou a peristaltickým dávkovacím čerpadlem převezme přístroj JustRegul Duo kompletně starost o kvalitu bazénové vody a pro uživatele už zbývá jen koupání.

Zvolte s úroveň automatu

  • ph - hlídá a dávkuje roztok pro udržení stanovené hodnoty pH
  • Cl – tvoří dezinfekci elektrolýzou slané vody, množství řídí uživatel
  • Cl auto - hlídá a tvoří dezinfekci elektrolýzou slané vody automaticky
  • pH + Cl - kombinace zařízení bez automatiky řízení dezinfekce
  • pH + Cl auto - automatická kontrola a řízení jak pH, tak dezinfekce

Sestavení pro vás optimální varianty řízení údržby vody nás neváhejte kontaktovat. Variant je opravdu hodně a rádi vám s výběrem poradíme.

Automatická úprava pH

úprava ph vody zařízením justph Rozhodnete-li se pouze pro zařízení, které vám pohlídá a upraví hodnotu pH vody, pak vám postačí zařízení, které měří sondou hodnotu pH a pomocí peristaltického čerpadla dávkuje patřičné množství tekutiny pro vyrovnání pH.
Naprostá většina bazénů má tendenci pH vody zvyšovat, proto se používá prakticky jen zařízení pro snižování pH vody v bazénu.
Takové zařízení je například na obrázku Just-pH od firmy Pool-technologie.

úprava ph vody zařízením justph

Schéma zapojení zařízení Just-pH do systému filtrace bazénové vody.

Desinfekce elektrolýzou slané vody

Solonizační jednotka Minisalt Nabízíme kvalitní solonizační jednotky francouzského výrobce Pooltechnologie, které se vyznačují líbivým designem, jednoduchým ovládáním a bezproblémovým provozem, například Minisalt.

Elektroda minisalt Průtokovou lineární celu je možno snadno integrovat do filtračního okruhu, průhledné tělo umožní snadnou kontrolu elektrod. Ovládací jednotka se připojuje přímo na bazénový rozvaděč tak, aby byl její provoz sladěn se spínáním bazénového čerpadla.

Solonizační jednotka Minisalt

Schéma zapojení zařízení Minisalt do systému filtrace bazénové vody.

Solonizační jednotky POOLTECHNOLOGIE

Artikl Typ Objem vody Produkce Cl Cena vč DPH
850610 Minisalt 30 30 m3 11 g/ hod 20.200 Kč
850611 Minisalt 50 (s automatickou reverzí) 50 m3 14 g/ hod 22.350 Kč
850612 Minisalt 70 (s automatickou rezerzí) 70 m3 16 g/ hod 27.230 Kč
Automatická regulace JustRegul

Řídící jednotka Minisaltu Zařízení JustRegul Rx od firmy Pooltechnologie měří pomocí ORP sondy hodnotu Redox potenciálu bazénové vody. Tato hodnota indikuje úroveň skutečné sanitace, tj. měrnou jednotkou v tomto případě není hodnota volného chloru. Tímto způsobem je možno přesněji regulovat produkci sanitačního prostředku v závislosti na užívání bazénu a míře znečistění.

Solonizační jednotka Minisalt

Schéma zapojení zařízení JustRegul společně se zařízením Minisalt do systému filtrace bazénové vody.

Regulace JustRegul Rx

Artikl Typ Cena vč DPH
850616 JustRegul Rx 16.300 Kč
Kombinace automatického řízení pH a ručního nastavení produkce Cl

Také oblíbená varianta úpravy bazénové vody. Jedná se o kombinaci zařízení pro automatické měření a regulaci pH vody Just-pH, takže o pH vody se nestaráte. K tomu je zapojena nezávisle solonizační jednotka Minisalt, která produkuje elektrolýzou slané vody Vámi nastavené množství dezinfekce.
Viz záložky pH a Cl

Automatická regulace JustRegul DUO

Automatická dezinfekce bazénové vody V provedení DUO je zařízení JustRegul doplněno navíc o pH sondu a o peristaltické čerpadlo, které pří nízké hodnotě pH začne dávkovat prostředek na jeho zvýšení z připojeného kanystru. Všechny potřebné informace jsou zobrazeny na displeji, nastavení je jednoduché a péče o bazénovou vodu je v tomto případě pro uživatele velmi pohodlná.

Automatická dezinfekce bazénové vody

Schéma zapojení zařízení JustRegul DUO společně se zařízením Minisalt do systému filtrace bazénové vody.

Regulace JustRegul DUO

Artikl Typ Cena vč DPH
300506 JustRegul DUO Rx + pH 24.900 Kč