Doporučený postup pro zazimování bazénu

Před zimním obdobím je nezbytné provést soubor opatření, která zabrání poškození bazénu mrazem a zajistí dobrou kvalitu vody pro jarní zprovoznění.
Bazén je možno zazimovat aktivně, v tomto případě je nutné nastavit dobu filtrace podle venkovních teplot tak, aby v žádném případě nedošlo k zamrznutí vody v recirkulačním okruhu. Přestože se obvykle na hladině vytvoří vrstva ledu, nasávání vody skimmerem a vracení zpětnou tryskou pod ledem může stále fungovat. Tento postup je pro udržení hygienické kvality bazénové vody přes zimu nejspolehlivější, v našich podmínkách však často znamená nutnost nepřetržitého provozu filtrace.
Z tohoto důvodu doporučuje volit spíše variantu pasivního zazimování bazénu. Postup je popsán níže.

Kdy zazimovat bazén

I když už bazén nevyužíváte ke koupání, ponechte stále v provozu filtrační systém, provádějte sanitaci a pravidelné čištění dna manuálním nebo automatickým vysavačem. Pokud teplota vody poklesne pod 15 °C, můžete přestat dávkovat dezinfekční přípravky, filtraci však nechejte stále v provozu po dobu dvou až tří hodin denně.
Bazénovou filtraci je doporučeno odstavit z provozu teprve, až teplota bazénové vody trvale poklesne pod 12 °C.

U zastřešených bazénů tento stav nastane mnohem později než u bazénů otevřených.

Přes zimní období nechejte ve Vašem bazénu napuštěnou vodu, působí jako izolace a současně vytváří protitlak obsypu u zapuštěných bazénů. Úroveň hladiny doporučujeme snížit pouze 10 cm pod spodní hranu skimmeru nebo pod úroveň zpětné trysky. Pokud zůstane hladina vody nad zpětnou tryskou, použijte k jejímu uzavření zazimovací zátku.

U bazénů s plovoucím skimmerem Laghetto se hladina vody sníží do úrovně bílého okraje (Classic, POP) resp. 5-10 cm oproti provozní výšce hladiny (Dolce Vita). K utěsnění prostupů můžete použít ucpávací trny Laghetto..

Doporučení pro snížení hladiny neplatí u bazénů s podhladinovým lamelovým zakrytím, zde postupujte podle pokynů dodavatele lamelového zakrytí a použijte dilatační zátku do skimmeru.

Pro ošetření bazénové vody přes zimní období můžete použít zazimovací přípravek, který obsahuje stabilizovaný chlor a zajistí dlouhodobou sanitaci chladné vody. Zazimovací prostředek.

Tento přípravek nezabrání zamrznutí bazénové vody.

Postup zazimování
  1. Jeden nebo dva dny před zazimováním nastavte filtraci do nepřetržitého manuálního provozu.
  2. Před zastavením filtrace vyčistěte stěny bazénu kartáčem a velmi pečlivě vysajte dno bazénu manuálním vysavačem, během tohoto čištění nechte ve skimmeru předfiltr.
  3. Po dokončení čištění důkladně propláchněte pískový filtr, poté snižte hladinu vody podle doporučení.
  4. Nadávkujte zazimovací přípravek v množství podle návodu a ručně ve vodě rozmíchejte.
  5. Vytáhněte ze skimmeru předfiltr, odšroubujte napojení filtračního okruhu a vypusťte vodu z potrubí, hadic, z pískového filtru a čerpadla. Hadice a recirkulační okruh můžete profouknout tlakovým vzduchem.
  6. Páku šesticestného ventilu pískového filtru dejte do mírně zvednuté polohy mezi dvěma libovolnými pozicemi, zabráníte tak přilepení plochého těsnění. Vodu z pískového filtru vypustíte spodní vypouštěcí zátkou.
  7. Z čerpadla sundejte průhledný kryt, vyjměte předfiltr a vypusťte vodu spodní vypouštěcí zátkou. Pokud máte možnost čerpadlo na zimu uschovat do temperované místnosti, je to pro elektromotor čerpadla lepší varianta.
  8. Šroubovací zátky a drobná těsnění přes zimu dobře uschovejte, např. v košíku předfiltru.
  9. Při zazimování dalších technických zařízení bazénu postupujte podle doporučení dodavatele, nezapomeňte zejména vyjmout sondu automatického dávkovače pH, vypustit vodu z průtokové cely elektrolýzy atd.
  10. Bazén doporučujeme uzavřít zimní zakrývací plachtou. Takto zabezpečíte bazén proti spadu nečistot a zamezíte prostupu UV záření. Pokud je voda přes zimu chladná a v temnu, je to základní předpoklad udržení jejího dobrého stavu až do jarního zprovoznění.

Zazimování bazénu prováděné technikem BASPA s.r.o. zahrnuje body 4–9.

Dokument si můžete stáhnout zde: Doporučený postup zazimování bazénu.
Formulář pro objednání služby zazimování je zde: .