Doporučený postup pro zprovoznění bazénu

Tato stránka není doslovný návod jak zprovoznit bazén po zimě, ale slouží jen jako vodítko pro ty, co si chtějí zprovoznit bazén samostatně.

Kdy zprovoznit bazén

I když ještě bazén nebudete využívat ke koupání, je potřeba zavčasu bazén zprovoznit, provádět sanitaci a pravidelné čištění dna manuálním nebo automatickým vysavačem. Pokud tedy teplota vody stoupne nad 12 °C, je potřeba začít filtrovat, a při teplotě nad 15 °C začít i s dezinfekcí.

U zastřešených bazénů tento stav nastane mnohem dříve než u bazénů otevřených.

Postup zprovoznění bazénu
 1. Odstraňte zimní zakrývací plachtu. Pokud je na ní voda a špína, musíte ji většinou z plachty odsát čerpadlem nebo třeba samospádem zahradní hadicí. Proveďte to tak, aby se dostalo co nejméně špíny do bazénu.
 2. Vyberte ze dna napadanou nečistotu (listí a podobně) pomocí bazénového síta.
 3. Najděte všechny díly co se před zimou z bazénové technologie odmontovaly. Zpravidla to jsou:
  • Vypouštěcí šroub čerpadla
  • Vypouštěcí matka pískové filtrační nádoby
  • Manometr
  • Víko a košík čerpadla
  • Košík do skimmeru
  • Těsnění
  • Sondy pH a ORP (pokud máte)
  • Zpětná tryska
 4. Veškeré tyto díly nainstalujte zpět do bazénové technologie. Sondy je lépe nainstalovat až těsně před zavodněním (toto lze pokud jsou instalovány vstupní a výstupní ventily).
 5. Pozapojujte všechny odpojené hadice a utáhněte všechny převlečné matice (stačí většinou rukou). Matice zkontrolujte jak u hadic tak u ventilů, bypassu a nezapomeňte na tepelné čerpadlo.
 6. Páku šesticestného ventilu pískového filtru dejte do polohy 1 - Filtrování.
 7. Zavřete ventil od skimmeru (výstup z bazénu) a ventil od zpětné trysky (vstup do bazénu)
 8. Ujistěte se, že je vše pospojováno a utaženo. Projděte celou technologii od skimmeru až po zpětnou tryku. Pak můžete začít napouštět.
 9. Za stálé kontroly bazénové technologie napusťte vodu do bazénu na předepsanou úroveň. Případný únik vody vyřešte dotažením matic, nebo dle potřeby.
 10. Pokud jste ještě tak neučinili, nainstalujte měřící sondy pH a ORP.
 11. Otevřete vstupní a výstupní ventil a zkontrolujte případný únik vody.
 12. Pokud je vše v pořádku, zapněte chránič a jističe bazénového rozvaděče a pusťte manuálně filtrační čerpadlo.
 13. Pokud je vše v pořádku nastavete filtraci na automatiku. Nastavte čas ze začátku dokud je voda studená třeba jen na 3 hodiny denně. Se zvyšující teplotou dobu filtrace zvětšujte.
 14. Máte-li systém pro slanou vodu a vodu z bazénu jste před zimou upustili, tak je potřeba dodat patřičné množství soli odpovídající vypuštěné vodě. 4 až 5 kg na kubík.
 15. Jakmile se voda ohřeje na 15° C, začněte i dezinfikovat. Zkontrolujte a udržujte pH vody v rozmezí 7,2 až 7,6

Zazimování bazénu prováděné technikem BASPA s.r.o. nezahrnuje čištění, dopouštění vody.

Formulář pro objednání služby od/zazimování je zde: .