Ohřev bazénové vody

I když je teplota bazénové vody dostatečná pro koupání pro každého uživatele jiná, všeobecně se považuje za komfortní teplotu hodnota 28 °C. Dosažení takové teploty přirozeným způsobem lze v našich zeměpisných šířkách očekávat většinou jen během krátkého období uprostřed letní sezóny. A pokud se kvůli chladné vodě v bazénu nechce nikdo koupat, ztrácejí nemalé prostředky investované do jeho výstavby svůj smysl. Řádově menší dodatečná investice přitom může zajistit, že si svůj bazén budete užívat bez ohledu na počasí.


Nabízíme tři systémy ohřevu bazénové vody: průtokový elektroohřev, výměník a tepelné čerpadlo. Každá varianta má své výhody a s posouzením nejvhodnějšího řešení pro Váš bazén Vám budeme ochotně asistovat.


Nejpopulárnějším způsobem ohřevu bazénové vody se v posledních letech stalo využití tepelného čerpadla. Investice do vyšší pořizovací ceny se vyplatí díky velmi efektivnímu provozu. Výkon kvalitních bazénových tepelných čerpadel převyšuje za standardních podmínek spotřebu až pětinásobně, v praxi to znamená, že např. tepelné čerpadlo s výkonem 8 kW spotřebuje ze sítě při teplotě okolního vzduchu kolem 15 °C pouze 1,6 kW.

TČ Poolex Silverline

TČ Poolex Silverline Fi

TČ Mr. Silence

V naší nabídce najdete tepelná čerpadla značek Poolex a Mr. Silence vyznačující se vysokou účinností a velkým rozsahem provozních teplot. Vedle kvalitních komponentů je samořejmostí titanový výměník vhodný i pro provoz se slanou vodou. Tepelné čerpadlo se do bazénového okruhu připojuje pomocí tzv. by-passu, s výběrem vhodného modelu a instalací rádi poradíme.

Veškeré podrobnosti k jednotlivým modelům tepelných čerpadel naleznete na našem e-shopu:

Výměníkový ohřev efektivně využívá teplou vodu z primárního okruhu k ohřevu vlastní bazénové vody, provozní spotřeba oběhového čerpadla je přitom velmi nízká. Nutné je však připojení na primární okruh domovního kotle s teplotou vody 70 – 90 °C, nízkoteplotní otopné systémy nejsou k propojení s bazénovým okruhem vhodné.

výměník psa Princip zapojení tepelného výměníku.

Nabízíme výměníkové ohřevy PSA s titanovou spirálou a polyamidovým tělem, které jsou vhodné pro všechny způsoby úpravy bazénové vody včetně elektrolýzy. Výměník je vybaven termostatem a bezpečnostními prvky. Napojení do bazénového okruhu pomocí převlečné matice a nákružku d50/63, primární okruh se připojuje přes vnější závit 1´´.

výměník psa Titanový tepelný výměník PSA.

Titanové výměníkové ohřevy PSA

Artikl Typ Délka/ výška ohřevu
5510020 Titanový výměníkový ohřev PSA 20 kW 535/ 175 mm
5510040 Titanový výměníkový ohřev PSA 40 kW 535/ 175 mm
5510070 Titanový výměníkový ohřev PSA 70 kW 665/ 175 mm

Výhodou průtokového elektroohřevu je nižší pořizovací cena a jednoduchá integrace do filtračního okruhu. Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady a v některých případech nutnost třífázového připojení.

elektroohřev Pahén

Titanový elektroohřev Pahlen
elektroohřev Příklad zapojení

elektroohřev Elecro

Titanový elektroohřev Elecro

Nabízíme výhradně elektroohřevy s titanovou spirálou vyznačující se vysokou odolností proti korozi i v agresivním prostředí slané vody. Všechny naše ohřevy jsou vybaveny termostatem s nastavení do 40 °C a bezpečnostními prvky – průtokovou klapkou a tepelnou pojistkou. Napojení do okruhu pomocí převlečné matice a nákružku d50.
Výkony ohřevů jsou od 2 kW až do 12 kW.

Veškeré podrobnosti k jednotlivým modelům elektroohřevů naleznete na našem e-shopu: